Про журнал

Електронний збірник наукових праць «Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості» продовжує видавничу діяльність  ДП «Науканафтогаз», започатковану в 2004 році випуском друкованого наукового збірника «Проблеми нафтогазової промисловості», який був внесений до переліку наукових фахових видань України і в яких друкувалися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальностями «Геологічні науки» та «Технічні науки». За час існування інституту видано 12 випусків збірника, в яких прийняли участь науковці України, Білорусі, Росії, Польщі, Азербайджану, Мексики тощо.

Електронний збірник наукових праць ДП «Науканафтогаз» «Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості», що пропонується до Вашої уваги охоплює практично весь діапазон нафтогазової проблематики, а саме:

  • актуальні питання загальної та регіональної геології,
  • тектоніки та стратиграфії,
  • геолого-геофізичних і інших методів дослідження,
  • геології, розвідки та розробки нафтових і газових родовищ,
  • буріння свердловин,
  • надрокористування та економіці геологорозвідувальних робіт,
  • техніки і технологій видобутку нафти і газу, їх транспортування і переробки,
  • автоматизації та інформаційних технологій,
  • охорони праці та навколишнього середовища,
  • стандартизації галузі.

У збірнику друкуються оригінальні наукові статті, що містять нові дані практичних і теоретичних наукових досліджень в галузях геологічних та технічних наук, не знаходяться водночас на розгляді в інших виданнях та не були опубліковані раніше.

Мова: українська, російська, англійська.

Періодичність: 1 раз на рік

Засновник: Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ДП «Науканафтогаз») (м. Вишневе, Україна)

Співзасновники:
Інститут геологічних наук Національної академії наук України (м. Київ, Україна),
Полтавський Національний Технічний Університет ім. Ю. Кондратюка (м. Полтава, Україна)

Головний редактор редакційної колегії: Кузьменко Павло Миколайович

Голова науково-редакційної ради: Стогній Олексій Вадимович