Про журнал

Електронний збірник наукових праць «Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості» продовжує видавничу діяльність ДП «Науканафтогаз», засновану у 2004 році випуском друкованого наукового збірника «Проблеми нафтогазової промисловості», який був внесений до переліку наукових фахових видань України та в якому друкувалися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук за спеціальностями «Геологічні науки» и «Технічні науки». За час існування інститута видано 12 випусків збірника в яких прийняли участь вчені України, Білорусії, Польщі, Азербайджану, Мексики та ін.

Електронний збірник наукових праць ДП "Науканафтогаз" «Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості», який пропонується до вашої уваги охоплює майже увесь діапазон нафтогазової проблематики, а саме:

  • актуальні питання загальної та регіональної геології,
  • тектоніки і стратиграфії,
  • геолого-геофізичних та інших методів дослідження,
  • геології, розвідки та розробки нафтових і газових родовищ,
  • буріння свердловин,
  • надрокористування та економіки геологорозвідувальних робіт,
  • техніки і технологій видобутку нафти і газу, їх транспортування та переробки,
  • автоматизації та інформаційних технологій,
  • охорони праці та навколишнього середовища,
  • стандартизації галузі.

Збірник включено до Переліку фахових видань України в галузях наук: геологічні (спеціальність 103 – Науки про Землю) та технічні (спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія) – категорія «Б», наказ МОН України від 17.03.20 № 409.

Мова: українська, російська, англійська.

Періодичність: 1 раз на рік

Засновник: Дочірнє підприємство "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (ДП "Науканафтогаз") (м.Вишневе, Україна)

Співзасновники :
Інститут геологічних наук Національної академії наук України (м. Київ, Україна),
Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка (м. Полтава, Україна)

Головний редактор редакційної колегії: Кузьменко Павло Миколайович

Голова науково-редакційної ради: Стогній Олексій Вадимович