Редакційний штат

Председатель редакционной коллегии: 

Кузьменко П.Н. , Канд. геол. наук, заведующий отделением, ГП «Науканафтогаз», г. Вишневое, Украина.

Заместители председателя редакционной коллегии:

Белецкий В.С. , Д-р техн. наук, профессор, НТУ «Харьковский политехнический институт», г.. Харьков, Украина,

Якушин Л.М. Д-р геол. наук, доцент, ГП «Науканафтогаз», г. Вишневое, Украина.

Члены редколлегии:

Акульшин О.О., д-р техн. наук, ПАТ «Український нафтогазовий ін-т, м. Київ, Україна,

Багнюк М.М., канд. геол. наук, м. Львів, Україна,

Вакарчук С.Г., канд. геол. наук, ТОВ «Вікоіл ЛТД», м. Київ, Україна,

Вітрик В.Г., канд. техн. наук, «Бурова техніка», м. Полтава, Україна,

Вижва С.А., д-р геол. наук, професор, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна,

Винников Ю.Л., д-р техн. наук, професор, ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава, Україна,

Георгієв Г.,В., д-р геології, професор, Софійський національний університет, м. Софія,  Болгарія,

Гришаненко В.П., канд. техн. наук, ТОВ «НВП «Центр нафтогазових ресурсів»», м. Київ, Україна,

Гунда М.В., ДП «Науканафтогаз», м. Вишневе, Україна,

Дорошенко В.М., д-р техн. наук, професор, м. Київ, Україна,

Єгер Д.О., член-кор. НАН України, м. Київ, Україна,

Ефендієва М.А.,канд. геол.-мін. наук, Інститут нафти та газу Національної Академії наук Азербайджану,

м. Баку, Азербайджан,

Зарубін Ю.О., д-р техн. наук, професор, ДП «Науканафтогаз», м. Вишневе, Україна,

Заєць В.О.,Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», м. Київ, Україна,

Зоценко М.Л., д-р техн. наук, професор, ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава, Україна,

Іщенко І.І., д-р геол. наук, ДП «Науканафтогаз», м. Вишневе, Україна,

Карпенко О.М., д-р геол. наук. професор, ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна,

Климчук О.Б., д-р геол. наук, ІГН НАН України, м. Київ, Україна,

Кичка О.А., заступник завідувача відділу, ДП «Науканафтогаз», м. Вишневе, Україна,

Лесняк Гжегош, д-р. геол. наук, Інститут Нафти і Газу – Державний Дослідний Інститут, м. Краків, Польща,

Максимчук П. Я., канд. геол. наук, НАК «Нафтогаз України», м. Київ, Україна,

Матясик Ірена, д-р хім. наук, професор, Інститут Нафти і Газу – Державний Дослідний Інститут, м. Краків, Польща,

Мельник Л.П., ДП «Науканафтогаз», м. Вишневе, Україна,

Мислюк М.А., д-р техн. наук, професор, ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ, Україна,

Петровський О.П., віце-президент УНГА, д-р фіз-мат. наук, професор, м. Івано-Франківськ, Україна,

Повжик П.П.,РУП ПО «Белоруснефть», м. Гомель, Білорусь,

Пономаренко Г.С., канд. геол.-мін наук, ІГН НАН України, м. Київ, Україна,

Сіренко В.І., ТК 138 «Нафтогазнормування», м. Полтава, Україна,

Сух Петр Павел, д-р геол. наук, професор, Інститут Нафти і Газу – Державний Дослідний Інститут, м. Краків, Польща,

Тищенко А.П., канд. геол. наук, завідувач відділу, ДП «Науканафтогаз», м. Вишневе, Україна,

Цибранков О.М., БелНДПІнафти, м. Гомель, Білорусь.