ПРОДУКТИВНІ ГОРИЗОНТИ КАЙНОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ АКВАТОРІЙ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ

Автор(и)

 • С. Г. Вакарчук (S.G. Vakarchuk) ТОВ «Вікоіл ЛТД», Київ, Україна
 • М. В. Харченко (M.V. Kharchenko) Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна
 • І. І. Іщенко (I.I. Ishchenko) Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна
 • Г. Л. Башкіров (G.L. Baschkirov) Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна, 
 • Л. М. Якушин (L.М. Yakushin) ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2017.01.057

Ключові слова:

продуктивний горизонт, кайнозойські відклади, українська частина акваторій Чорного та Азовського морів

Анотація

На основі комплексних літолого-стратиграфічних та петрофізичних досліджень, інтерпретації матеріалів геофізичних досліджень свердловин (ГДС), попластової кореляції відкладів на єдиній методологічній основі виділено та проіндексовано 45 продуктивних горизонтів кайнозойских відкладів (МВ-1, МВ-2, МВ-3, МВ-4, МВ-5, МВ-6, МВ-7, МС-1, МС-2, МН-1, МН-2, МН-3, МН-4, МН-5 та МН-6 – в міоцені; ОВ-1, ОВ-2, ОВ-3, ОВ-4, ОВ-5, ОН-1, ОН-2, ОН-3, ОН-4, ОН-5, ОН-6, ОН-7, ОН-8, ОН-9, ОН-10 та ОН-11 – олігоцені; ЕВ-1, ЕВ-2, ЕС-1, ЕС-2, ЕС-3, ЕС-4, ЕС-5, ЕН-1, ЕН-2 та ЕН-3 – еоцені, ПВ-1, ПН-1, ПН-2 та ПН-3 – палеоцені) українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів та складена схема їх єдиної індексації та кореляції.

Ключові слова: продуктивний горизонт, кайнозойські відклади, українська частина акваторій Чорного та Азовського морів

Список літератури:

 1. Атлас родовищ нафти і газу України. Т.VI. Південний нафтогазоносний регіон. – Львів.: УНГА, 1998. – 224 с.
 2. Бобошко А.В., Вакарчук Г.И., Винниченко Л.Г. и др. Схема корреляции и унифицированная синонимика нефтяных и газовых горизонтов нижнего карбона Днепровско-Донецкой впадины: (методические рекомендации). – Харьков, 1974. – 52 с.
 3. Вакарчук Г.И., Винниченко Л.Г., Кононенко Л.П. Новая схема индексации и корреляции продуктивных горизонтов нижнего карбона Днепровско-Донецкой впадины // Геол. журн. – 1990. – № 6. – С. 109-115
 4. Стратиграфічний кодекс України // Відп.ред. П.Ф. Гожик. – 2-е вид. – К., 2012. – 66 с.
 5. Гожик П.Ф. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків вуглеводнів в Азовському морі / П.Ф. Гожик, І.І. Чебаненко, В.О. Краюшкін та ін. – К., ЕКМО. – 2006. – 340 с.
 6. Гожик П.Ф. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря / П.Ф. Гожик, І.І. Чебаненко, М.І. Євдощук та ін. – К., ЕКМО, 2007. – 231 с.
 7. Державний баланс запасів корисних копалин України. – К.: ДНВП «Геоінформ України», 2012. – 3284 c.
 8. Нафтогазоносний потенціал північно-західного шельфу Чорного моря / Є.М. Довжок, Б.О. Бялюк, В.П. Клочко, И.И. Чебаненко, П.Ф. Шпак и др. Серия: «Нефтегазоносный потенциал акваторий Черного и Азовского морей», Т.2. – К., Украинский нефтегазовый институт, 1995. – 250 с.
 9. Нафтогазоносний потенціал Керченсько-Таманського шельфу Чорного моря, континентального схилу і глибоководної западини Чорного моря / Є.М. Довжок, Б.О. Бялюк, В.П. Клочко, И.И. Чебаненко, П.Ф. Шпак и др. Серия: «Нефтегазоносный потенциал акваторий Черного и Азовского морей», Т.3. – К., Украинский нефтегазовый институт, 1996. – 186 с.
 10. Нефтегазоносный потенциал акватории Азовского моря / Є.М. Довжок, Б.О. Бялюк, В.П. Клочко, И.И. Чебаненко, П.Ф. Шпак и др. Серия: «Нефтегазоносный потенциал акваторий Черного и Азовского морей», Т.1. – К.: Украинский нефтегазовый институт, 1995. – 166 с.
 11. Нефтегазоносные провинции Украины / Г.Н. Доленко, Л.Т. Бойчевская, М.И. Павлюк и др. – К., Наук. думка, 1981. –172 с.
 12. Прогноз поисков нефти и газа на юге УССР и на прилегающих акваториях / Под ред. В.В. Глушко и С.П. Максимова. – М., Недра, 1981. – 240 с.
 13. Мураста В.А., Башкіров Г.Л., Карпенко О.М. До питання виділення продуктивних горизонтів у неогенових та палеогенових відкладах українського шельфу Чорного та Азовського морів / В.А. Мураста, Г.Л. Башкіров, О.М. Карпенко // Проблеми нафтогазової промисловості / (відп. ред. Д.О. Єгер). – К., 2007. – Вип. 10. – С. 97-104. – (Збірник наукових праць ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України»).
 14. Створення каталогу уніфікованих розбивок продуктивних горизонтів кайнозойських відкладів в межах акваторій Чорного та Азовського морів на основі єдиної індексації і кореляції: Звіт про надання послуг з виконання геолого-тематичної роботи (наук. кер. Вакарчук С.Г.). ДП «Науканафтогаз». №16/200. Вишневе, 2011. – Кн. 1,2. – 503 с.
 15. Справочник по геологии нефти и газа / Под ред. Н.А. Еременко. М.: Недра, 1984. – С. 480.
 16. Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение – M.: «Недра», 1969. – 366 с.

Біографії авторів

С. Г. Вакарчук (S.G. Vakarchuk), ТОВ «Вікоіл ЛТД», Київ, Україна


Кандидат геологічних наук, директор обчислювального центру геолого-геофізичної інформації

М. В. Харченко (M.V. Kharchenko), Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна


Кандидат геолого-мінералогічних наук, завідувач відділення

І. І. Іщенко (I.I. Ishchenko), Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна

 
Доктор геологічних наук, головний науковий співробітник

Г. Л. Башкіров (G.L. Baschkirov), Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна, 


Кандидат геолого-мінералогічних наук, завідувач відділення

Л. М. Якушин (L.М. Yakushin), ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна


Доктор геологічних наук, доцент, головний науковий співробітник

Опубліковано

2017-06-14

Як цитувати

Вакарчук (S.G. Vakarchuk) С. Г., Харченко (M.V. Kharchenko) М. В., Іщенко (I.I. Ishchenko) І. І., Башкіров (G.L. Baschkirov) Г. Л., & Якушин (L.М. Yakushin) Л. М. (2017). ПРОДУКТИВНІ ГОРИЗОНТИ КАЙНОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ АКВАТОРІЙ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості, 1(1), 57-71. https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2017.01.057

Номер

Розділ

Геологія нафти і газу, геолого-геофізичні методи дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають