АНІЗОТРОПІЯ АКУСТИЧНИХ ТА ПРУЖНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ЗА ДАНИМИ ЛАБОРАТОРНИХ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

 • С.А. Вижва (S.Vyzhva) ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 • І.М. Безродна (I.Bezrodna) ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 • Д.А. Безродний (D.Bezrodnyi) ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 • С.А. Попов (S.Popov) ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2018.02.034

Анотація

Проведено вимірювання швидкостей квазіпоздовжньої, а також швидкої та повільної квазіпоперечних хвиль 48 кубічних зразків пісковиків керна свердловин Руновщинської площі ДДЗ.
За результатами петрофізичних досліджень були визначені параметри акустичної і пружної анізотропії колекції зразків, зокрема, параметри акустичного тензора і акустичного еліпсоїда; типи симетрії і категорії текстур порід; параметри Томсена.
Переважна кількість зразків має поперечно-ізотропний тип симетрії текстури (79 %), а 10 зразків – ромбічний. Більшість зразків мають планальний тип симетрії (17 зразків), менша частина – аксіальний (16 зразків). Досліджувані зразки є переважно квазіізотропними (24 зразка, 0‹Аµ ‹5%) і середньоанізотропними (17 зразків, 5 ‹Аµ ‹10 %), тільки 7 зразків мають інтегральний коефіцієнт акустичної анізотропії Аµ вище за 10 %. Ці явища можуть свідчити про те, що в процесі свого формування та перетворення гірські породи свердловини зазнавали неодноразові впливи стискаючих та розтягуючих тектонічних напруг різного напрямку.
При аналізі розрахованих параметрів Томсена (δ, ε, γ) для різних продуктивних горизонтів свердловини (Г6, Г7 в, Г7н, Г7нв) авторами з всієї колекції порід виділено дві групи зразків, які чітко поділяються за параметром Томсена δ. На основі графічних побудов Аµ = f(δ) авторами отримано 2 рівняння з достатньо тісним кореляційним зв’язком (R2≈0.9).
Неврахування анізотропності порід призводить до помилок в результатах інтерпретації сейсмоакустичних даних, а, відповідно, до зменшення ефективності геологорозвідувальних робіт

Ключові слова: акустична і пружна анізотропія, петрофізичні дослідження, породи-колектори

Список літератури

 1. Александров К.С., Продайвода Г.Т. Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород. – Новосибирск: Изд.-во СО РАН, 2000. – 354 с.
 2. Безродна І., Безродний Д., Козіонова О. Аналіз впливу мінерального скелету порід-колекторів Руновщинської площі на пружні та акустичні параметри (за результатами математичного моделювання) // Вісник Київськ. ун-ту. Геологія. – 2017. – № 77. – С. 52-58. http://doi.org/10.17721/1728-2713.77.06
 3. Безродний Д.А., Безродна І.М. Математичне моделювання впливу кристалографічної орієнтації мінералів та мікротріщин на параметри пружної і акустичної анізотропії // Вісник Київськ. ун-ту. Геологія. – 2008. – № 45. – С. 49-52.
 4. Горбацевич Ф.Ф.Акустополярископия породообразующих минералов и кристаллических пород. – Кольский научный центр РАН, ГИ, Апатиты, 2002. – 152 с.
 5. Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродний Д.А., Безродна І.М. Акустичний текстурний аналіз метаморфічних порід Криворіжжя. Київ: ВПЦ «Київ. Ун-т», 2011. – 368 с.
 6. Guoxing Liu, MaynardD. 2012. Measuring elastic constants of arbitrarily shaped samples using resonant ultrasound spectroscopy. The Journal of the Acoustical Society of America 131, 2068; http://doi.org/10.1121/1.3677259
 7. Matt Hall. 2015. What is anisotropy? // https://agilescientific.com/blog/2015/2/9/what-is-anisotropy.
 8. Thomsen L. Weak elastic anisotropy. Geophysics51 (10). 1954–1966. doi:10.1190/1.1442051.
 9. Tkachov L., Prodayvoda G., Bezrodniy D. Anisotropy of the phase velocities and polarization of elastic waves in anisotropic geological environment /2th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2013; Kiev; Ukraine; 13 May 2013 до 16 May 2013; Код 103374
 10. Xinpeng Du, Ji-Cheng Zhao. Facile measurement of single-crystal elastic constants from polycrystalline samples Computational Materials 17. doi:10.1038/s41524-017-0019-x

Біографії авторів

С.А. Вижва (S.Vyzhva), ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


Доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри

І.М. Безродна (I.Bezrodna), ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


Кандидат геологічних наук, заступник директора

Д.А. Безродний (D.Bezrodnyi), ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


Кандидат геологічних наук, доцент

С.А. Попов (S.Popov), ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


Кандидат геологічних наук, завідувач лабораторії

Опубліковано

2018-12-05

Як цитувати

Вижва (S.Vyzhva) С., Безродна (I.Bezrodna) І., Безродний (D.Bezrodnyi) Д., & Попов (S.Popov) С. (2018). АНІЗОТРОПІЯ АКУСТИЧНИХ ТА ПРУЖНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ЗА ДАНИМИ ЛАБОРАТОРНИХ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості, 1(2), 34-49. https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2018.02.034

Номер

Розділ

Геологія нафти і газу, геолого-геофізичні методи дослідження