ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ

Автор(и)

 • М.В. Гунда (M.Hunda) ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна
 • В.А. Кучерявий (V.Kucheryaviy) Відділення розробки нормативних документів та стандартизації, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна
 • О.М. Підзирайло (O.Pidzyrailo) Відділення розробки нормативних документів та стандартизації, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна
 • І.Ф. Шепетун (I.Shepetun) Відділення розробки нормативних документів та стандартизації, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2018.02.091

Анотація

Розроблено корпоративний стандарт Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» щодо визначення вартості користування геологічною інформацією, створеною (придбаною) Компанією за власні кошти, який дозволяє ураховувати не лише вартість робіт, внаслідок яких вона безпосередньо була отримана, але й вид інформації (первинна, узагальнена, пакет геологічної інформації), рівень її зносу, вартість попередніх робіт, а в окремих випадках - потенційного прибутку, який можна отримати або втрат, яких можна уникнути внаслідок використання геологічної інформації, яку надають в користування. Наведено приклади розрахунків вартості різних видів геологічної інформації для користування

Ключові слова: геологічне вивчення нафтогазоносності надр, геологічна інформація, корпоративний стандарт

Список літератури

 1. ГСТУ 41-00032626-00-011-99 Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Порядок проведення. К.: Комітет України з питань геології та використання надр, 1999. 17 c.
 2. ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів (ICS:2005, MOD), К.: Держспоживстандарт України, 2009. 103 c.
 3. Витвицький Я.С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. – 431 с.
 4. Індекси споживчих цін (індекси інфляції) [Онлайновий] // Державна служба статистики України (офіційний веб-портал). –1998-2018. – Статистична інформація. Економічна статистика / Ціни. – Отримано з: https://ukrstat.gov.ua
 5. Методика визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету [Онлайновий] / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1075 // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. Законодавство України. – 2008. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-2008-%D0%BF
 6. Методика определения конкретного размера платы за геологическую информацию о недрах, полученную в результате государственного геологического изучения недр [Онлайновий] / Затверджено наказом Міністерства природних ресурсів Російської Федерації від 15.12.2005 № 344, зареєстровано у Міністерстві юстиції Російської Федерації 31.03.2006 за № 7650 // Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. Законодательство России. 2006. Отримано з: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106084&intelsearch=%EE+%ED%E5%E4%F0%E0%F5
 7. Методичні рекомендації визначення кошторисної вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) для організацій (підприємств) різних форм власності та господарювання (крім бюджетних установ) [Онлайновий] / Затверджено наказом Міністерства науки і освіти України від 21.02.2006 № 119 // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. 2006. Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0119290-06
 8. Методичні рекомендації щодо структури і змісту розділів ТЕО з екологічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів нафти і газу [Онлайновий] / Затверджено наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від 28.05.2009 № 191// Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. 2009. Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0191339-09
 9. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» [Онлайновий] / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.20107 № 1185 // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. – Законодавство України.– 2007. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF
 10. Облікова ставка НБУ [Онлайновий] // Національний банк України. Офіційне інтернет-представництво. Статистика. Грошово-кредитна та фінансова статистика. Фінансові ринки. – Отримано з: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647
 11. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют [Онлайновий] // Національний банк України. Офіційне інтернет-представництво – Статистика. Щоденна інформація. – Отримано з: https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
 12. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період) [Онлайновий] // Національний банк України. Офіційне інтернет-представництво – Статистика. Статистика зовнішнього сектору. – Отримано з: https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
 13. Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією [Онлайновий] / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 423 // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Законодавство України. – 1995. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-95-%D0%BF
 14. Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу [Онлайновий] / Затверджено наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від 27.11.2006 № 316, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1383/13257 // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Законодавство України. – 2006. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1383-06
 15. Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи [Онлайновий] / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Законодавство України. – 2011. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF
 16. СОУ 71.1-20077720-067:2014 Геологорозвідувальні роботи на нафту та газ. Супервізія за проведенням комплексних геофізичних робіт. Методичні рекомендації / Затверджено наказом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 20.01.2015 № 13. К.: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2014. – Чинний від 2015-01-15.71 с.
 17. СОУ 71.1-20077720-068:2014 Геологорозвідувальні роботи на нафту та газ. Супервізія за проведенням сейсморозвідувальних робіт. Методичні рекомендації / Затверджено наказом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 20.01.2015 № 13. – К.: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2014. –Чинний від 2015-01-15 – 65 с.
 18. СОУ 71.1-20077720-076:2017 Нафтова і газова промисловість. Формування та передача геологічної інформації. Загальні технічні умови / Затверджено наказом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 19.12.2017 № 406. К.: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2017. – Чинний від 2017-12-19.51 с.
 19. СОУ 71.1-20077720-078:2017 Нафтова і газова промисловість. Геологічна інформація. Методика визначення вартості для користування / Затверджено наказом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 26.12.2017 № 424. К.: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2017. – Чинний від 2017-12-26.55 с.
 20. Цивільний кодекс України [Онлайновий] / Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Законодавство України. - 2003. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15.

Біографії авторів

М.В. Гунда (M.Hunda), ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна


Заступник директора

В.А. Кучерявий (V.Kucheryaviy), Відділення розробки нормативних документів та стандартизації, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна


Завідувач відділення

О.М. Підзирайло (O.Pidzyrailo), Відділення розробки нормативних документів та стандартизації, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна


Старший науковий співробітник

І.Ф. Шепетун (I.Shepetun), Відділення розробки нормативних документів та стандартизації, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна


Завідувач відділу

Опубліковано

2018-12-05

Як цитувати

Гунда (M.Hunda) М., Кучерявий (V.Kucheryaviy) В., Підзирайло (O.Pidzyrailo) О., & Шепетун (I.Shepetun) І. (2018). ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості, 1(2), 91-127. https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2018.02.091

Номер

Розділ

Нормативно-правове забезпечення геологорозвідувального процесу