ГЕОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ПРИ ОЦІНЦІ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ВУГЛЕВОДНІВ

Автор(и)

 • М.В. Харченко Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна
 • Ю,Б. Кабишев Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна
 • Л.С. Пономаренко Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2019.03.004

Анотація

На сучасному етапі проведення геологорозвідувальних робіт (ГРР) актуальним є питання проведення оцінки ресурсної бази вуглеводнів перспективних об’єктів не на детерміністській основі, а із застосуванням імовірнісної оцінки і геологічних ризиків, що особливо важливо при оцінці інвестиційної привабливості, тим паче при впровадженні міжнародних проектів.

Геологічний ризик пов'язаний з невизначеністю геологічної моделі нафтогазоперспективного об’єкта і не залежить від абсолютної величини оцінюваних ресурсів.

На основі аналізу світового досвіду, попередніх досліджень цього питання в Україні та особливостей геологічної будови і нафтогазоносності Східного нафтогазоносного регіону України визначені основні геологічні ризики та розроблено рекомендації на застосування методичних прийомів з їх визначення при оцінці вуглеводневих ресурсів нафтогазоперспективних об'єктів, що дозволить підвищити достовірність оцінки ресурсної бази перспективних об'єктів в Східному нафтогазоносному регіоні України.

Ключові слова: вуглеводні, геологорозвідувальні роботи, імовірнісна оцінка, нафтогазоперспективні об'єкти, оцінка ризиків, перспективні ресурси

Список літератури

 1. Галкин С.В. Методология учета геологических рисков на этапе поисков и разведки нефтяных месторождений / С.В. Галкин // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2012. - № 4. - С. 23-32.
  https://doi.org/10.15593/2224-9923/2012.4.3
 2. Керимов В.Ю. Оценка геологических рисков при поисках и разведке месторождений углеводородов / В.Ю. Керимов, А.В. Бондарев, Р.Н. Мустаев, В.Н. Хоштария // Нефтяное хазяйство. - № 8. - С. 36-41.
 3. Поляков А.А. Системный подход к анализу и снижению риска при поисках и разведке месторождений нефти и газа / А.А. Поляков // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2016. - Т. 11. - № 1. - 22 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа www. URL: http://ngtp.ru/rub/3/3_2016.pdf
  https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2016
 4. Попадюк І. Теоретичні основи оцінювання геологічних ризиків у нафтовій справі за світовими стандартами / І. Попадюк // Нафтова і газова промисловість. - № 4. - С. 9-15.
 5. Харченко М.В. Досвід оцінки геологічних ризиків при оцінці ресурсної бази нафтогазоперспективних об'єктів / М.В. Харченко, С.Г. Вакарчук, O.A Kичкa // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Третьої науково-практичної конференції (4-7 жовтня 2016 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). - К.: ДКЗ, 2016. - С. 243-246.
 6. Фокин А. Риски и неопределенности в геологоразведочном процессе. 2011. [Электронный ресурс] - Режим доступу: https://rogtecmagazine.com/wp-content/uploads/2014/09/05_TNK-BP_Managing_Exploration_Risks.pdf
 7. Aigbedion I., Iyayi S.E., Agbeboh G.U. Prospect assessment and risk analysis: Example from Niger Delta, Nigeria Basin. International Journal of Physical Sciences. December. Vol. 3 (12). Р. 293-298.
 8. Colson T. Fault Seal Analysis: Constraining Fault Seal Risk Using Seismic Velocities. AAPG Search and Discovery Article #41789. Posted April 11. 15 p.
 9. Cunha A. 2011. Economic and Risk Analysis Applied to Petroleum Engineering. Recent Developments and Application Examples. SPE Distinguished Lecture Program presentation. 36 p.
 10. Mannini A., Rawstron P., Chai S.N., Spedding A. De-Risking a Gas Development Using Geophysical Methods. AAPG Search and Discovery Article #41086. Posted November 30. 2012. 16 p.
 11. Rose P.R. 2001. Risk Analysis and Management of petroleum exploration Ventures. AAPG Methods in Exploration Series. No. 12. - Р. 172.
 12. The ССОР Guidelines for Risk Assessment of Petroleum Prospects, [Электронный ресурс] - Режим доступу http://www.geosint.com/images/stories/geointelligence/technical/modeling/NORAD_RiskA.pdf
 13. White D.A. 1993. Geologic risking guide for prospects and plays: AAPG Bulletin. v 77. Р. 2048-2061.
  https://doi.org/10.1306/BDFF8FCE-1718-11D7-8645000102C1865D

Біографії авторів

М.В. Харченко, Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна

001-Б.jpg
Кандидат геолого-мінералогічних наук, завідувач відділення

Ю,Б. Кабишев, Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна

Кабышев_Ю.Б_._.jpg
Кандидат геологічних наук, головний науковий співробітник

Л.С. Пономаренко, Центр нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень, ДП «Науканафтогаз», Вишневе, Київська область, Україна

2019-12-02_161331.png
Старший науковий співробітник

Опубліковано

2019-11-19

Як цитувати

Харченко, М., Кабишев, Ю., & Пономаренко, Л. (2019). ГЕОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ПРИ ОЦІНЦІ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ВУГЛЕВОДНІВ. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості, 1(3), 4-16. https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2019.03.004

Номер

Розділ

Геологія нафти і газу, геолого-геофізичні методи дослідження