СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ДОСЛІДЖЕНЬ ГАЗОВИХ ТА ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН

Автор(и)

 • М.М. Рой Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кодратюка
 • О.О. Акульшин Публічне акціонерне товариство Український нафтогазовий інститут

DOI:

https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2019.03.045

Анотація

Виходячи з аналізу стану робіт з досліджень газових та газоконденсатних свердловин з точки зору складності, витратності, тривалості, екологічного аспекту, виявлено, що позитивним можна вважати виконання робіт з дослідження свердловин у випадку стаціонарної фільтрації за традиційною технологією чи за технологією на одному фактично відпрацьованому режимі. У випадку дослідження високопроникних пластів, що характеризуються нестаціонарною фільтрацією, дослідження базується на отриманні кривих відновлення тиску і застосування математичних  прийомів для інтерпретації фактичних даних для знаходження потрібної інформації про досліджувані пласти. Тому, є  актуальним створення способу дослідження та методики інтерпретації фактичних даних. В публікації також наведено деякі важливі елементи методики розрахунку газогідродинамічних параметрів продуктивних газових та газоконденсатних свердловин для випадку нестаціонарної фільтрації продукції до вибою свердловини.

Ключові слова: дослідження свердловин, нестаціонарний режим фільтрації, газогідродинамічні параметри

Список літератури

 1. Акульшин О.О. Використання розрахункових і аналітичних методів під час дослідження газоконденсатних свердловин / О.О. Акульшин, М.М. Рой // Нафтова і газова промисловість. – 2008 р. – № 4. – С. 40-41.
 2. Акульшин О.О. Підвищення ефективності дослідження газових та газоконденсатних свердловин / О.О. Акульшин, М.М. Рой // Проблеми нафтогазової промисловості. – № 9. – С. 227-234.
 3. Акульшин О.О. Моніторинг промислових даних при дослідженні газових та газоконденсатних свердловин при нестаціонарному режимі фільтрації / О.О. Акульшин, М.М. Рой: тези наук.-техн. конф. «Нафтогазова енергетика 2013», (Івано-Франківськ, 7 - 11 жовтня 2013 р.) –  Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, 2013. – С. 507 - 512.
 4. Зотов Г.А. Газогидродинамические методы исследования газовых скважин / Г.А. Зотов., С.М. Тверковкин – М.: Недра, 1970. – 192 с.
 5. Инструкция по исследованию газовых скважин. – М.: Гостоптехиздат, 1961. – 110 с.
 6. Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных скважин. – М.: Недра, 1971. – 208 с.
 7. Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин: [під ред. Г.А. Зотова, З.С. Алиева]. – М.: Недра, 1980. – 301 с.
 8. Матус Б.А. Про можливість дослідження свердловин на одному стаціонарному режимі / Б.А. Матус, М.М. Рой, Ю.В. Ластовка та ін. // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2005. – № 2 – С. 210-211.
 9. Пат. 51729 Україна, МПК3 Е21В 47/06. Спосіб дослідження газових свердловин / МатусБ.А., Курилюк Л.В., Славін В.І., Горлачова Л.Ф., Токарєв В.П., Клименко Ю.О.; заявник і патентовласник Матус Б.А. – № U 200601237; заявл. 01.04.99; опубл. 16.12.02, Бюл. №12.
 10. Пат. 121860 Україна, МПК (2017.01) Е21 В 47/00 Спосіб дослідження високопродуктивних газових та газоконденсатних свердловин при нестаціонарному режимі фільтрації / Рой М.М.; заявник і патентовласник Рой М.М.; заявл. 09.02.17; опубл. 26.12.17, Бюл. №24.
 11. Руководство по исследованию скважин / [ Гриценко А.И., Алиев З.С., Ермилов О.М.,  и др.] . – М.: Наука, 1995. – 523 с.
 12. Чекалюк Э.Б. Основы пьезометрии залежей нефти и газа / Э.Б. Чекалюк. – К.: Государственное издательство технической литературы УССР, 1961. – 286 с.

Біографії авторів

М.М. Рой, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кодратюка

Roy.png
Кандидат технічних наук, доцент

О.О. Акульшин, Публічне акціонерне товариство Український нафтогазовий інститут

Akulshin.png
Доктор технічних наук, заступник голови правління

Опубліковано

2019-11-14

Як цитувати

Рой, М., & Акульшин, О. (2019). СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ДОСЛІДЖЕНЬ ГАЗОВИХ ТА ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості, 1(3), 45-60. https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2019.03.045

Номер

Розділ

Розробка нафтових та газових родовищ