ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ СПИРТОВИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕСАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ НАФТИ І ГАЗУ

Автор(и)

  • С.М. Рудий Науково-дослідний і проектний інститут ПАТ «Укрнафта», Івано-Франківськ, Україна
  • В.Д. Патра ТОВ «Науково-виробниче підприємство «НАФТОВИК», Івано-Франківськ, Україна
  • М.І. Рудий Науково-дослідний і проектний інститут ПАТ «Укрнафта», Івано-Франківськ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2020.04.117

Анотація

Розглянуто можливість використання нових спиртових систем таких, як пропаніл, депропаміл, целозольв та відомих спиртових систем (одноатомні спирти, етиленгліколі та інші) в різноманітних технологіях інтенсифікації видобутку нафти і газу – кислотних обробках, депарафінізації породи пласта та підземного обладнання, обробках продуктивного пласта чистими спиртовими системами або поверхнево-активними системами на спиртовій основі, руйнуванні водно-конденсатних емульсій як на поверхні, так і в продуктивному пласті.

Ключові слова: спиртові системи, технології інтенсифікації, водно-конденсатні емульсії, продуктивний пласт

Список літератури:
1. Використання поверхнево-активних речовин на родовищах ВАТ «Укрнафта» [за загал. ред. Михайлюка В.Д., Рудого М.І.]. – Галич: Галицька друкарня Плюс, 2009. – 400 с.
2. Зарубин Ю.А. Физические и технологические основы использования внутрипластовых химических реакций для извлечения нефти из недр // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. – Москва, 1992. – 300 с.
3. Кислотне діяння на нафтогазовий пласт [Текст] / М.І. Рудий, С.М. Рудий, С.В. Наслєдніков. – Івано-Франківськ: ПП «Галицька друкарня плюс», 2011. – 1058 с.
4. Патент № 20551А Україна, МКВ Е21В 43/27. Спосіб спиртокислотної обробки продуктивних шарів /Підприємство «Чернігівнафтогаз» ВАТ «Укрнафта»: Рудий М.І., Гаркот В.С., Назарук С.К., Гушул В.В. – № 96093670. – Заявл. 24.09.96; Опубл. 15.07.97.
5. Рудый М.И. Загущенные кислотные растворы на основе водорастворимых спиртов / Рудый М.И., Рудый С.М. // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2012. – № 5. – С. 35-38.
6. Рудий М.І. Водні поверхнево-активні системи з покращеною проникною здатністю / Рудий М.І., Рудий С.М., Касянчук С.В. // Нафтова і газова промисловість. – 2011. − № 4. – С. 42-44.
7. Рудий М.І., Патра В.Д. Лужно–кислотні розчини як реагенти комбінованого впливу на привибійну зону пласта // Науковий вісник ІФНТУНГ. Івано-Франківськ. 2007. − №1 (15). − С.52–57.
8. Рудий М.І., Патра В.Д. Загущені кислоти. Загусники на основі полімерів та сополімерів акриламіду // Проблеми нафтогазової промисловості: Зб. наук. праць. – Вип. 4. – Київ, 2006. – С.178 – 186.
9. Рудий М.І., Патра В.Д. Нові технології термохімічної дії на продуктивний пласт для інтенсифікації видобування вуглеводнів на родовищах України // Нафтогазова енергетика. Всеукраїнський науково-технічний журнал. – 2008. – № 1(6). – С. 14 – 22.

Біографії авторів

С.М. Рудий, Науково-дослідний і проектний інститут ПАТ «Укрнафта», Івано-Франківськ, Україна

Кандидат технічних наук, начальник лабораторії нафтовіддачі та інтенсифікації

В.Д. Патра, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «НАФТОВИК», Івано-Франківськ, Україна

Кандидат технічних наук, директор

М.І. Рудий, Науково-дослідний і проектний інститут ПАТ «Укрнафта», Івано-Франківськ, Україна

Кандидат технічних наук, інженер лабораторії нафтовіддачі та інтенсифікації

USE OF NEW ALCOHOLIC SYSTEMS IN OIL AND GAS PRODUCTION INTENSIFICATION PROCESSES

Опубліковано

2020-09-30 — Оновлено 2020-10-08

Як цитувати

Рудий, С., Патра, В., & Рудий, М. . (2020). ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ СПИРТОВИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕСАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ НАФТИ І ГАЗУ. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості, 1(4), 117-140. https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2020.04.117

Номер

Розділ

Розробка нафтових та газових родовищ