Інформація для бібліотекарів

ПАМ'ЯТКА РЕЦЕНЗЕНТА

 • Наукові рукописи, що надійшли до редакції, відповідають тематиці збірника та оформлені відповідно до вимог до наукових статей електронного видання - збірки наукових праць ДП «Науканафтогаз» «Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості», підлягають обов'язковому рецензуванню з метою їх експертної оцінки.
 • Процес рецензування не передбачає фінансових витрат.
 • У разі відмови автора від рецензування наданого ним рукопису, редакція збірника направляє автору мотивовану відповідь.
 • Розглядаються тільки ті рукописи, які раніше не були опубліковані.
 • На розсуд автора рукопису може бути надана зовнішня рецензія, що не виключає звичайний порядок рецензування.
 • Редколегія на своєму засіданні визначає рецензента, який є відомим, висококваліфікованим фахівцем з тематики рецензуємого матеріалу.
 • Рецензента доводять до відома про те, що надіслані йому рукописи є власністю авторів і містять відомості, які не підлягають розголошенню. Рецензентам забороняється робити копії статей. Рецензування проводиться конфіденційно. Порушення конфіденційності можливо тільки в разі заяви про недостовірність або фальсифікації матеріалів. У всіх інших випадках її збереження обов'язково.
 • Терміни рецензування визначаються головним редактором збірки в кожному конкретному випадку. Максимальний термін рецензування між датами надходження рукопису до редакції і винесенням редколегією рішення становить 2 місяці.
 • Після рецензування рукопису рецензент надсилає до редакції заповнений Формуляр рецензії на рукопис.
 • У заключній частині рецензії на рукопис наводяться чіткі висновки рецензента про його видання в даному виді або про необхідність ойго доопрацювання або переробки (з конструктивними зауваженнями).
 • Якщо рецензія містить рекомендації щодо виправлення і (або) доопрацювання, то рукопис направляється автору з пропозицією врахувати рекомендації при підготовці нового варіанта рукопису або аргументовано їх спростувати. Перероблений автором рукопис повторно направляється на рецензування.
 • У випадку, коли рецензент не рекомендував рукопис до публікації, редколегія може направити її на доопрацювання з урахуванням зроблених зауважень, а також направити її іншому рецензенту. Текст негативної рецензії направляється автору.
 • Якщо на рукопис отримано дві негативні рецензії, то видавець має право відразу відхилити поданий рукопис і не видавати його.
 • Остаточне рішення про публікацію рукопису приймається редколегією збірника.
 • Після прийняття редколегією рішення про допуск рукопису до публікації, про це інформується його автор. Текст рецензії направляється автору в електронному вигляді.
 • Оригінали рецензій зберігаються в редколегії протягом трьох років. 

Формуляр рецензії на рукописи, що надіслані до редакції збірника наукових праць «Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості»

                                            Автор (и) статті:_____________________________________________________________________

                                            Назва статті:________________________________________________________________________

                                            Рецензент (назва організації, де працює рецензент, посада) ___________________

                                            ______________________________________________________________________________________

п/п

Критерії оцінки

Відповідь

Так

Ні

1.

Чи відповідає зміст статті науковій тематиці збірника ?

 

 

2.

Чи відповідає назва статті її змісту ?

 

 

3.

Чи актуальна тематика статті ?

 

 

4.

Чи логічно та обґрунтовано викладено науковий матеріал ?

 

 

5.

Чи добре написана стаття з точки зору стилістики ?

 

 

6.

Чи всі рисунки та таблиці необхідні та доцільні ?

 

 

7.

Чи всі посилання на першоджерела є необхідними та правильними ?

 

 

8.

Відповідність статті за формальними ознаками (наявність УДК, резюме трьома мовами, структурованості статті, посилань на першоджерела за текстом, підписів до таблиць та рисунків двома мовами, списка літератури двома мовами).

Зауваження (якщо є):

 

 

9.

Чи може стаття бути прийнятою до друку:

а). у незмінному вигляді (обґрунтування висновку)

б). з невеликими виправленнями (саме якими? конкретизувати)

в). після значних виправлень стаття повинна бути направлена  на повторне рецензування (обґрунтування висновку)

 

 

 Дата: ………………………………….

 Підпис рецензента: ……………………………